امروز: پنجشنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

کلام رهبر

امام خامنه ای: مکتب سياسى امام داراى شاخص هايى است. شاخص اول: در مکتب سياسى امام، معنويت با سياست در هم تنيده است. شاخص دوم، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است؛ شاخص سوم، نگاه بين‏ المللى و جهانىِ اين مکتب است. شاخص مهم ديگر مکتب سياسى امام بزرگوار ما پاسدارى از ارزشهاست، که مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسأله‏ ى ولايت ‏فقيه روشن کردند.آخرين نکته، مسئله عدالت اجتماعي است

امام حسن عسکري عليه‌السلام فرمود: «جدال مکن تا احترامت برود و شوخي مکن تا بر تو گستاخ شوند.»
خانه

 

 
پایان نامه هایی که استاد نبویان مشاور یا راهنمای آن ها بوده اند:
 
1- «نقد و بررسي كتاب صراط هاي مستقيم»،  جامعه‌المصطفي العالميه
2- «بررسي مباني معرفت شناسي ليبراليسم جان‌لاك و نسبت آن با مباني معرفت‌شناسي اسلامي از نگاه شهيد مطهري»،  جامعه‌المصطفي العالميه.
3- «وجود ذهني از ديدگاه علامه طباطبائي و شهيد مطهري»،  جامعه المصطفي العالميه
4- «عالم مثال در انديشه سهروردي»،  جامعه المصطفي العالميه
5- «حق و باطل در قرآن كريم از منظر معرفت‌شناسي»،  تربيت مدرس علوم عقلي حوزه علميه قم.
6- «ملكيت تكويني از ديدگاه علامه طباطبایي و علامه مصباح»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
7- «حقوق طبيعي از ديدگاه علامه طباطبائي و شاگردان (شهيد مطهري، استاد مصباح و آيه‌الله جوادي)»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
8- «بررسي و تقسيم هوفلد در باره حق،  مقطع»، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
9- «كاركردهاي اجتماعي دين با مقايسه‌هاي آراء علامه طباطبائي و اريك فروم»،  دانشگاه معارف اسلامي
10- «انسان اخلاقي در آموزه‌هاي اسلام و مدرنيته»،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
11- «منشأ الهي حق»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
12- «مباني نظري انديشه سياسي امام خميني‌ره»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
13- «اعتباري يا تكويني بودن حق از ديدگاه علامه طباطبائي و شاگردان (شهيد مطهري، استاد مصباح و استاد جوادي)»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
14- «اومانیسم در قرآن از دیدگاه علامه طباطبائی و آیه‌الله مصباح یزدی»، حوزه علمیه قم
15- «اعتبار عقل نزد علامه طباطبائی و مکتب تفکیک»، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
16- «بررسی مبانی فلسفی کثرت‌گرایی در گفتمان سنت‌گرایی»، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)