امروز: چهارشنبه , ۰۹ مهر ۱۳۹۹

کلام رهبر

عزت و قدرت در سايه‏ ي تقوا و تمسك به قرآن و نترسيدن از غير خدا ممكن است.

رسول خدا صل‌الله‌عليه‌وآله‌ فرمود: « پنج چيز فراموشي را زائل و حافظه را تقويت مي‌کند و بلغم را رفع مي‌کند: مسواک، روزه، قرائت قرآن، عسل و کُندُر.»
خانه

 
مقالات حجت‌الاسلام دکتر نبویان  كه در مجلات علمی منتشر شده است:
 
صاحبان حق (معرفت فلسفی - بهار 1389 - شماره 27)
 
بررسی تطبیقی اخلاق کشاورزی در اسلام و غرب (معرفت اخلاقی - زمستان 1388 - شماره 1)
 
تبیین و نقد نظریه هوفلد در تقسیم حق2 (حکومت اسلامی - تابستان 1388 - شماره 52)
 
جستاری در انواع حق (معرفت فلسفی - تابستان 1387 - شماره 20)
 
کالبد شکافی معنای حق نزد اندیشمندان غربی (حکومت اسلامی - بهار 1387 - شماره 47)
 
کالبدشکافی معنای حق در اندیشه سیاسی فقهاء شیعه (حکومت اسلامی - زمستان 1386 - شماره 46)
 
حق و تکلیف و تلازم آنها (معرفت فلسفی - زمستان 1386 - شماره 18)
 
مجرد و مادی (معرفت فلسفی - بهار 1386 - شماره 15)
 
مغالطات (معرفت فلسفی - بهار 1385 - شماره 11)
 
تأملی در دو مقاله (رواق اندیشه - تير 1384 - شماره 43)   متن مقاله
 
معرفت شناسی فمینیسم (کتاب زنان - تابستان 1384 - شماره 28)
 
دین سکولار یا دین عرفی شده (رواق اندیشه - آبان 1383 - شماره 35)    متن مقاله
 
مفاهيم كلي (معرفت فلسفی - پاييز و زمستان 1382 - شماره 1 و 2)   متن مقاله
 
مغالطات ژورنالیستی (رواق اندیشه - فروردين 1382 - شماره 16)
 
علم گرایی (رواق اندیشه - خرداد 1382 - شماره 18)    متن مقاله
 
اعتبار تئوریهای علمی (رواق اندیشه - مرداد 1382 - شماره 20)   متن مقاله
 
اسلام و اومانیسم (رواق اندیشه - اسفند 1381 - شماره 15) 
 
خدا محوری یا اومانیسم؟ (رواق اندیشه - دي 1381 - شماره 13)    متن مقاله 
 
پارادوکس اسلام مدرن (فروردين و ارديبهشت 1381 - شماره 7)   متن مقاله
 
قرآن حقیقتی ماورایی یاالفاظ بشری؟2 (رواق اندیشه - آذر و دي 1380 - شماره 4)
 
قرآن حقیقتی ماورایی یا الفاظ بشری؟1 (مرداد و شهريور 1380 - شماره 2)
 
حقیقت وحی و تجربه دینی (رواق اندیشه - خرداد و تير 1380 - شماره 1)   متن مقاله